ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για την εταιρία μας για τον λόγο αυτό αναπτύξαμε την Πολιτική Απορρήτου η οποία περιγράφει την διαδικασία συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης δεδομένων που συλλέγονται από εσάς.

Η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων σας γίνεται από την ιστοσελίδα μας invisioniva.gr και διέπετε από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 ή ΓΚΠΔ)
Τα δεδομένα σας συλλέγονται κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της εγγραφής σας στο newsletter μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμό σας, επάγγελμα, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας εφόσον χρειαστεί. Τα παραπάνω μας είναι απαραίτητα για την σωστή αντιμετώπιση ερωτήσεων, την ενημέρωσή σας μέσω newsletters, τυχόν παράπονα και προβλήματα.
Επίσης, υφίστανται πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα όπως πληροφορίες που στέλνονται από τον υπολογιστή των επισκεπτών, τη φορητή συσκευή και τους φυλλομετρητές (browsers) που χρησιμοποιούν για να έχουν πρόσβαση στο website. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της εταιρίας μας Invisioniva πραγματοποιείται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Οι παραπάνω πράξεις νομικά βασίζονται στο αρ. 6 παρα. 1 περ. ά ΓΚΠΔ όπου παρέχεται συγκατάθεση εκ μέρους των χρηστών κατά την είσοδό τους στην ιστοδελίδα Invisioniva.gr.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους του λόγους που προαναφέρθηκαν, τα δεδομένα σας θα τα διατηρήσουμε για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα όποτε το επιθυμεί να επιλέξει τη διακοπή τής λήψης ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της Invisioniva, μέσω του ενημερωτικού email που λαμβάνει στο οποίο υπάρχει η σχετική επιλογή.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα εκχωρηθούν, αποκαλυφθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτη οντότητα ή με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από όσους περιεγράφηκαν παραπάνω. Ο ανεξάρτητος συνεργάτης μας που δημιούργησε τον ιστότοπό μας, μας παρέχει διαδικτυακή φιλοξενία και τεχνική υποστήριξη έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Σας διασφαλίζουμε πως οι ανεξάρτητοι συνεργάτες μας δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της υπηρεσίας για την οποία έχουν δεσμευθεί με εμάς.

Διατηρούμαι αδιάκοπτα το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν υποχρεωθούμε να συμμορφωθούμε νομικά.

Η σελίδα μας απευθύνεται αυστηρά σε ενήλικες και όχι σε παιδιά και ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές μπορείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας μόνο μετά την έγκριση γονέα ή κηδεμόνα.

Κατά την διατήρηση ή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα για όσα ακολουθούν

  • Δικαίωμα για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία/δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς
  • Δικαίωμα να μεταφερθούν τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλο φορέα/οργανισμό.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Όλα τα παραπάνω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Μετά το αίτημά σας θα σας απαντήσουμε σχετικά με την αξιολόγηση και την πρόοδο του αιτήματος.