ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ -Η δράση τοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και…

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ -Η παρούσα δράση αναμένεται να αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών,…

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ -Η παρούσα δράση αναμένεται να αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και…

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027 ΣΤΟΧΟΣ – Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ…

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ Η ΔΡΑΣΗ -Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως εκ τούτου…