ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027 ΣΤΟΧΟΣ – Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ…