ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 1.900 ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ 30-55 ΕΤΩΝ

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 1.900 ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ 30-55 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ -Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες οι οποίοι ήταν απαραίτητα άνεργοι…

ΔΥΠΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-66 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΥΠΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-66 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για την…

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΜΕ-ΔΡΑΣΗ 2η

ΔΡΑΣΗ 2η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΜΕ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ -Η παρούσα δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των…

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΔΡΑΣΗ 1η

ΔΡΑΣΗ 1η ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΣΤΟΧΟΣ -Βασικός στόχος της Δράσης 1 – ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού…

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΦΑΣΗ 2η

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΦΑΣΗ 2η ΣΤΟΧΟΣ – Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων με δυνατότητα απόσυρσης (ή αντικατάστασης) παλαιού…

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΛΑΔΑ 2.0

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΛΑΔΑ 2.0 ΣΤΟΧΟΣ Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του…