ΔΥΠΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-66 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-Η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

-Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

– Ωφελουμενοι είναι οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 30-66 ετών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

– Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.
– Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η διάρκεια της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση είναι 12 μήνες, ενώ για την πρόσληψη ανέργων σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

-Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 715,40€ μηνιαίως.
– Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 715€ μηνιαίως.
– Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

-Τη Δευτέρα, 22 Μαΐου και ώρα 11:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».